نیروگاه خورشیدی دانشگاهی

#Leiden University Lecture Hall Solar Roof .
دانشگاه شهر لایدن هلند اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی با توان ۴۴۰ کیلووات ، بر روی بام سالن سخنرانی این دانشگاه نموده است
مجموع ۱۲۴۲ پنل خورشیدی نصب شده ، سالانه حدود ۷۰۰مگاوات ساعت برق تولید میکند که مورد مصرف دانشگاه و ساختمان های اطراف آن قرار میگیرد