مزرعه کشاورزی خورشیدی در استرالیا (ویدیو)

Sundrop Farm in Sout Australia

در این گونه مزرعه های نوظهور که در نزدیکی آب دریاها احداث میشوند ،
به کمک انرژی خورشیدی ، آب شیرین و برق مورد نیاز برای تولید محصولات متنوع کشاورزی تامین میشود

بدون استفاده از سوخت های فسیلی
و بدون نیاز به منبع آب شیرین
و این آینده صنعت کشاورزی جهان است

در آینده در ایران نیز شاهد احداث چنین مزرعه هایی خواهیم بود

مزرعه کشاورزی خورشیدی در استرالیا

🎥 لینک ویدیو در آپارات