کسب درآمد خورشیدی

احداث نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه ؛
* در مقیاس خانگی ، تجاری و یا صنعتی
* با ظرفیت ۵کیلووات تا ۱۰۰مگاوات
* تولید و فروش برق با عقد قرارداد خرید تضمینی بیست ساله
* بدون هزینه نگهداری